Nico & Marjoleine

Als gezin zijn wij al tientallen jaren trouwe kerkgangers van een traditionele kerk in ons dorp. Veel was er goed geregeld en er waren prachtige voorzieningen. En natuurlijk niet te vergeten de vele lieve mensen waarmee we jaren lief en leed mochten delen. Toch miste er iets, er bleef een gevoelen leegte wat maar niet opgevuld kon worden. Maar afgelopen jaar gebeurde er in ons gezin iets, wat ons leven totaal op z’n kop zette en veranderde.

Onze oudste zoon kwam tot geloof! Hij was al een tijd op zoek naar meer, omdat hij zijn draai op geloofsgebied niet meer in onze kerk en gezin kon vinden. Hij ging op zoek naar de Here Jezus en ontmoette in die zoektocht de juiste mensen die hem op weg hielpen. Hij kwam op een Alpha cursus waarna hij vervolgens aan de keukentafel van de voorganger van de Volle Evangelie Gemeente “De Ark” terecht kwam. In die zoektocht ontmoette hij Jezus als zijn persoonlijke Redder en Verlosser. Hij ging mee naar de samenkomsten van de Volle Evangelie gemeente De Ark en liet zich daar dopen op grond van zijn persoonlijke keuze de Here Jezus te willen volgen.

Het leven van ons gezin stond helemaal op z’n kop! We waren ondertussen enorm benieuwd geworden wat onze zoon was overkomen. Hij beleefde in zijn relatie met God ineens zoveel meer. Hij vroeg ons al snel na zijn keuze ook Jezus in ons leven toe te laten. De vraag kwam: pap en mam gaan jullie een keer met mij mee naar de kerk? En dat was nogal wat! Ga maar eens na zoveel jaar traditionele kerk naar een Volle Evangelie Gemeente!

Daar stonden we dan. Met broeders en zusters om ons heen volledig in aanbidding, handen in de lucht, een aanbiddingsteam, soms wel 8 opwekkingsliedjes achter elkaar. Er werd hardop gebeden, mensen gingen naar voren voor gebed en er werd in nieuwe talen gesproken gesproken. Ook was de manier van preken totaal anders dan dat we gewend waren. Het was alsof God rechtstreeks tot ons sprak en onze harten raakte. Al met al duurde de dienst 2 uur! En o ja, na afloop bleven de meeste mensen ook nog langer om koffie en thee met elkaar te drinken en ook om met elkaar te bidden en na te praten over de prediking. Het was een complete cultuurschok en we gingen met pijn in ons hoofd naar huis.

Wat was het dat deze mensen zo intens beleefden en hun leven vervulde met zo’n enorme blijdschap. Ze waren er zo zeker van dat God van ze houd? We besloten vaker naar een samenkomst te gaan maar bleven worstelen om het allemaal te begrijpen. Totdat Marjoleine en ik tijdens een samenkomst alles loslieten en ons overgaven aan God. We wilden Hem niet meer veel over Jezus weten, Hem kennen met ons verstand, maar ook volledig ervaren met ons hart! Op dat moment werden we, zoals we nu weten, vervuld door de Heilige Geest, de tranen stroomden over onze wangen van blijdschap! Wat een geestlijk wonder en wat een bevrijding. We voelden ons werkelijk vrij en vergeven! We voelden ons geliefd en hebben ons toen bekeerd en zo snel mogelijk laten dopen. Nu weten en ervaren wij zoveel meer van Gods liefde en de vervulling met de Heilige Geest!

Het afgelopen jaar zijn we meer, op een vernieuwde manier, over het geloof gaan leren. De Volle Evangelie Gemeente de Ark Langedijk is nu ons thuis geworden. We helpen zoveel we kunnen mee en zetten ons nu in voor de Here Jezus, tot opbouw van Zijn koninkrijk en Zijn nieuwe gemeente De Ark in Langedijk.

Er zijn mensen die ons kennen en nu allerlei vragen stellen over onze verandering, omdat ze het nog niet begrijpen. Veel mensen zijn net als ons op zoek naar meer en bidden voor verandering en vervulling van de Heilige Geest. God heeft aan ons afgelopen jaar geantwoord: het gaat veranderen maar wel op Zijn manier! We kunnen alleen iedereen die zoekt op het hart drukken: open je hart voor Jezus en Hij zal binnenkomen en je leven vervullen met zijn liefde, blijdschap en vrede. Werkelijk vergeving ervaren en vrij zijn!

Gods zegen toegewenst, Nico en Marjoleine Smakman.

Het verhaal van Nico en Marjoleine. Van religie naar een levende relatie met de Here Jezus!